Introducció 

Hola! 

Sóc la Marta Mies. Sóc una rodamón i una dissenyadora de detalls especials. On m'encanta dedicar-hi temps i amor. 

M'agrada voltar, i durant els meus 30 anys en aquest planeta, he passat per diferents països del món. Alguns tan sols de visita, i d'altres on hi he viscut, com a Finlàndia, a la Xina i a Oregon (USA). Per descomptat també he viscut a Catalunya, que és el país que m'ha vist créixer, i que m'ha acollit a la tornada de totes aquestes meravelloses aventures. 

Tots aquests racons de món, i les seves persones han fet que sigui la persona que sóc ara. Així que moltes gràcies a tots els que hi heu passat, els que m'han arrencat somriures i als que m'han pres llàgrimes. Als que m'han alleugerit el camí, i als que l'han fet més dur. Per caminar amb calma, i per fer-me sentir forta. 

Moltes gràcies. 

Marta Mies, dissenyadora de detalls especials 

Actualment treballo en projectes personals, encara que a vegades el timbre truca a la porta i arriben encàrrecs especials. 

Aquests encàrrecs són multidisciplinaris, i tan poden ser il·lustracions com logotips, cartells o espais interiors...

Treballar com a freelance fa que les distàncies deixin d'existir. Una de les avantatges és poder tenir clients d'arreu sense moure's de casa. I inclús hi ha dies en què puc treballar en pijama.  

Així que si us interessa la meva feina, no tingueu cap dubte en contactar-me, i buscarem la millor solució per poder fer algun disseny especial. Ja sabeu que parlant la gent s'entén! :)

Moltes gràcies per haver passat per aquí. 

Introduction

Hi there! 

This is Marta Mies. I am a wanderer and a special detail designer. I like to spend time and love with my work. 

During my thirty years on this planet I've gone to different countries. Some of them I've just visited, but in others I've lived, like Finland, China, and Oregon (USA). Of course, I have also lived in Catalonia, which is the country that has seen me grow. Catalonia has always welcomed me after those nice adventures.

All these parts of the world and its people have made me the person I am. So many thanks to all those who I've met, the ones that ripped my smiles, the ones who stole my tears, the ones who made my path easier to let me walk calm without stress, as well as the ones who made it harder, who make me feel stronger and able to do many things. 

Thank you. 


Marta Mies, special detail designer


Currently, I am working on personal projects. Although, sometimes the bell rings at the door and I get special orders that I love to do. 

Those projects are multidisciplinary: Illustrations, logos, posters, interior designs...

Working through the internet makes distance not an issue. One of the advantages is to have clients around the world without leaving home. There are days that I don't even need to take out my pj's. ;) 

So, if you might be interested in my work do not hesitate to contact me. We can look for the best solution to make a special design. Like we say in my country: People who talk can understand each other. 

Thanks for being here :) 


 

+ informació / + information

www.facebook.com/MartaMiesIllustration (pàgina de Facebook - Facebook page) 

www.linkedin.com/pub/marta-mies/30/5b6/9bb (pàgina de Linkedin - Linkedin page)Vivint una utopia