Introducció 

Iepala! 

Sóc la Marta Mies. Sóc una rodamón, ciclista, mestra Waldorf i una dissenyadora de detalls especials per encàrrec. I és amb tot, que m'encanta dedicar-hi temps i amor. 

M'agrada voltar... Potser massa, però què hi puc fer!? Durant els meus 32 anys en aquest planeta, he passat per diferents països del món. Alguns tan sols de visita, i d'altres on hi he viscut: Finlàndia, la Xina i Oregon (USA). Per descomptat també he viscut a Catalunya, que és el país que m'ha vist créixer, i que m'ha acollit a la tornada de totes aquestes meravelloses aventures. 

Tots aquests racons de món i les seves persones han fet que sigui la persona que sóc ara. Així que moltes gràcies a tots els que hi heu passat, els que m'han arrencat somriures i als que m'han pres llàgrimes. Als que m'han alleugerit el camí, i als que l'han fet més dur. Per caminar amb calma, i per fer-me sentir forta. 

Moltes gràcies. 

Marta Mies, dissenyadora de detalls especials 

Actualment treballo en projectes personals, encara que a vegades algú truca a la porta i arriben encàrrecs especials. Ah! Podeu trucar a la porta sempre que volgueu ;)

Aquests encàrrecs són multidisciplinaris, i tan poden ser il·lustracions com logotips, cartells o espais interiors...

Així que si us interessa la meva feina, no tingueu cap dubte en contactar-me, i buscarem la millor solució per poder fer algun disseny especial. Ja sabeu que parlant la gent s'entén! :)

Moltes gràcies per haver passat per aquí. 

Introduction

Iepala! 

This is Marta Mies. I am a wanderer, a cyclist, a Waldorf Teacher and a special detail designer au demand. I like to spend time and love while doing my job. 

During my 32 years on this planet I've gone to different countries. Some of them I've just visited, but in others I've lived, like: Finland, China, and Oregon (USA). Of course, I have also lived in Catalonia, which is the country that has seen me grow. Catalonia has always welcomed me after those nice adventures.

All these parts of the world and its people have made me the person I am. So many thanks to all those who I've met, the ones that ripped my smiles, the ones who stole my tears, the ones who made my path easier to let me walk calm without stress, as well as the ones who made it harder, who make me feel stronger and able to do many things. 

Thank you. 


Marta Mies, special detail designer


Currently, I am working on personal projects. Although, sometimes the bell rings  and I get special orders that I love to do. 

Those projects are multidisciplinary: Illustrations, logos, posters, interior designs...

So, if you might be interested in my work do not hesitate to contact me. We can look for the best solution to make a special design. Like we say in my country: People who talk can understand each other. 

Thanks for being here :) 


 

+ informació / + information

www.facebook.com/MartaMiesIllustration (pàgina de Facebook - Facebook page) 

www.linkedin.com/pub/marta-mies/30/5b6/9bb (pàgina de Linkedin - Linkedin page)Vivint una utopia