Videos Mies  

En aquest link, hi podreu trobar la Lídia obrint un dels amics invisibles currats que fem a Cal Nialet: https://vimeo.com/45016204